Glavna
 

ag. RESPEKT, za mašinsko konstruisanje i projektovanje, osnovana sa ciljem da iznalazi i kreira napredna rešenja za, postojece tehnološke postupke, da remontuje stare i izradjuje nove mašine i alate.Vrši pripremu za mašiniranje elemenata.
Kreiranje 3D CAD modela iz postojećih skica i crteža,kao i stvaranje novih.

Osim toga, RESPEKT konstruiše,
projektuje i izradjuje:

- Alate za štancanje lima.
- Alate za brizganje polimera.
- Alate za vulkanizaciju gume.
- Alate za ekstruziju gumenih
profila (auto-industrija).
- Alate za mikro liv.
- Alate za zapreminsko plastično oblikovanje polimera i metala.
- Modele za slobodno livenje metala i livenje pod pritiskom.
- Medicinski elevacioni stolovi za masažu i za kozmeticare.
- Alate i elemente sistema za navodnjavanje i elemente bunarskih sistema.

- Specijalni elektro pneumatski,trakcioni stolovi,za lecenje kicmenih tegoba.
- Izrada tehnoloških postupaka, saveti, izbor optimalnih materijala za termičku obradu celika.
- Specijalne mašine i automate iz oblasti prerade hrane (pakerice,vakumirke,zatvaracice, pakovanje u inertnom gasu.)
- Specijalne mašine i automate iz oblasti prerade gumenih profila.

CV Mršovic Milan
E-mail : mrsovic@open.telekom.rs